business english

Zabytki

Pozostałości po kulturze celtyckiej...

 

Oratorium- najlepiej zachowany wczesnośredniowieczny kościół z VI/IX wieku

   

Najprawdopodobniej ołtarz wzniesiony przez Celtów

 

   

Wzory i motywy celtyckie...